Fast uppkopplad:
2023-03-30 22:15:20

Nivå övre(m) :118,28
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,01
Lucköppning Södra luckan(m):1,30
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,4
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):40,5
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):40,1