Fast uppkopplad:
2020-01-22 01:06:00

Nivå övre(m) :118,11
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,31
Lucköppning Södra luckan(m):1,44
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):10,9
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):39,0
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):49,9