Fast uppkopplad:
2020-05-30 06:56:05

Nivå övre(m) :118,08
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,42
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):14,4
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):14,5