Fast uppkopplad:
2021-08-04 11:15:36

Nivå övre(m) :118,12
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,03
Lucköppning Södra luckan(m):1,06
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):1,0
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):32,6
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):33,6