Fast uppkopplad:
2022-05-23 16:32:19

Nivå övre(m) :118,19
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,40
Lucköppning Södra luckan(m):2,19
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):14,4
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):43,4
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):57,8