Fast uppkopplad:
2018-09-21 23:37:30

Nivå övre(m) :118,14
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,64
Lucköppning Södra luckan(m):0,05
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):21,6
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):1,9
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):23,4