Fast uppkopplad:
2021-12-04 00:28:14

Nivå övre(m) :117,69
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,17
Lucköppning Södra luckan(m):1,06
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):5,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):24,8
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):29,9