Fast uppkopplad:
2000-00-00 00:00:00

Nivå övre(m) :118,11
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,63
Lucköppning Södra luckan(m):0,05
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):21,3
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):1,9
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):23,2