Fast uppkopplad:
2017-10-22 01:05:06

Nivå övre(m) :117,88
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,01
Lucköppning Södra luckan(m):0,16
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):5,2
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):5,1