Fast uppkopplad:
2021-03-01 05:57:25

Nivå övre(m) :118,13
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,85
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,0
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):27,6
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):27,6