Fast uppkopplad:
2020-04-03 09:07:08

Nivå övre(m) :118,19
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):1,44
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):41,0
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):41,1