Fast uppkopplad:
2000-00-00 00:00:00

Nivå övre(m) :118,08
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,05
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):1,7
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):1,6