Fast uppkopplad:
2019-03-25 03:41:49

Nivå övre(m) :118,29
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,01
Lucköppning Södra luckan(m):0,76
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):26,6
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):26,8