Fast uppkopplad:
2020-02-18 20:46:36

Nivå övre(m) :118,14
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):1,44
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):39,8
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):39,9