Fast uppkopplad:
2019-09-19 08:41:57

Nivå övre(m) :117,99
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,08
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):2,7
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):2,8