Fast uppkopplad:
2019-01-20 23:23:33

Nivå övre(m) :117,85
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,01
Lucköppning Södra luckan(m):0,09
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):3,1
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):3,2