Fast uppkopplad:
2019-11-14 18:24:16

Nivå övre(m) :117,83
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,11
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):3,7
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):3,9