Fast uppkopplad:
2024-03-04 21:54:52

Nivå övre(m) :118,44
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):1,39
Lucköppning Södra luckan(m):1,40
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):45,3
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):45,6
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):90,9