Fast uppkopplad:
2018-03-21 01:50:36

Nivå övre(m) :117,94
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,63
Lucköppning Södra luckan(m):0,40
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):19,9
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):13,3
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):33,2