Fast uppkopplad:
2020-09-19 07:34:42

Nivå övre(m) :117,94
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,06
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):2,1
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):2,0