Fast uppkopplad:
2021-05-15 16:09:40

Nivå övre(m) :118,17
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,46
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,0
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):16,5
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):16,5