Fast uppkopplad:
2017-06-28 07:25:54

Nivå övre(m) :118,11
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,01
Lucköppning Södra luckan(m):0,12
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):4,3
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):4,3