Fast uppkopplad:
2023-09-22 06:12:24

Nivå övre(m) :118,16
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,01
Lucköppning Södra luckan(m):0,61
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-0,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):21,2
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):21,0