Fast uppkopplad:
2019-05-24 05:16:32

Nivå övre(m) :118,23
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,28
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):10,5
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):10,6