Fast uppkopplad:
2021-09-17 21:15:45

Nivå övre(m) :118,03
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,22
Lucköppning Södra luckan(m):1,06
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):7,9
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):31,2
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):39,0