Fast uppkopplad:
2019-07-19 14:32:05

Nivå övre(m) :118,19
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):0,00
Lucköppning Södra luckan(m):0,13
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):0,1
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):5,0
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):5,1