Fast uppkopplad:
2024-05-27 14:05:42

Nivå övre(m) :118,20
Nivå nedre(m):115,50
Lucköppning Norra luckan(m):-0,73
Lucköppning Södra luckan(m):1,00
Lucköppning Sättutskov (m) : 0
Flöde Utskovslucka Norr (m3/s):-31,2
Flöde Utskovslucka Syd (m3/s):32,3
Flöde Sättutskov(m3/s): 0
Flöde Totalt(m3/s):1,1